<< Geri
PROJELER - CAMİİ, EĞİTİM KURUMU, KÜTÜPHANE, MÜZE, TARİHİ MEKAN - MEVLANA TÜRBESİ / KONYA

Mevlana Türbesi / KONYA

Bugün müze olarak kullanılmakta olan Mevlâna Dergâhı'nın yeri, Selçuklu Sarayı'nın Gül Bahçesi iken Alâeddin Keykubad tarafından Mevlâna'nın babası Sultânü'l-Ulemâ Bâhaeddin Veled'e hediye edilmiştir. Müze alanı bahçesi ile birlikte 6.500 m² iken, yeri istimlak edilerek Gül Bahçesi olarak düzenlenen bölümlerle birlikte 18.000 m²ye ulaşmıştır. 1231 yılından itibaren aktif olarak kullanılan Türbe üstünden geçen yüzyıllar boyunca arazi üzerine yapılan ek binalarla 19. yüzyıla kadar genişleyerek gelmiştir. Mevlevî Dergâhı ve Türbe 1926 yılında "Konya Âsâr-ı Âtîka Müzesi" adı altında müze olarak hizmete başlamıştır.1954 yılında ise müzenin teşhir ve tanzimi yeniden gözden geçirilmiş ve müzenin adı "Mevlâna Müzesi" olarak değiştirilmiştir. Türkiyenin en fazla ikinci ziyaret mekani olan bu eşsiz eserin tüm aydınlatma tasarım ve ürünlerinde SOON Light & Project tasarımları ve ürünleri kullanılmıştır.