Yurt içi ve Yurt dışı projelerimizde keşif ve analiz süreci iki safhaya ayrılmaktadır. Bunlardan ilki tamamlanmış projeler, diğeri ise henüz başlanmamış ya da dış cephesi tamamlanmamış olan projelerdir. Tamamlanmış projelerde aydınlatma çalışması istenilen alana ait fotoğraflar üzerinde keşif ve tasarım yapılırken, henüz başlamamış projelerde ise mimari çizimlerin üzerinde keşif ve tasarım yapılmaktadır. Tasarım yapılırken dikkat ettiğimiz en önemli husus, mimarların yapılara verdiği kişiliği korumaktır. Bu yüzden tasarım yapılmadan önce bünyemizde bulunan iç – dış mimarlar ile aydınlatma uzmanları proje analizini tamamlamaktadır.

Analiz ve Tasarımı tamamlanan projelerimizde yapılan aydınlatmaların simülasyon programlarında modellemesi ve aydınlatma hesaplaması yapılmaktadır. Eğer tasarımda kullanılan ürünlerin aydınlatması simülasyonda yetersiz kalıyor ise projeye özel ürün geliştirilmekte ve üretilmektedir. Dış cephe aydınlatma tasarımda ve hesaplamalarında dikkat ettiğimiz en önemli etkenler LOR değerinin (Light output ratio) %80 ve ULOR değerinin ( Upward Light output ratio) %0 olmasıdır.

Tasarımı, modellemesi ve aydınlatma hesaplaması tamamlanmış projelerin, yatırım maliyeti, enerji verimliliği, geri kazanım gibi ekonomik değerler çıkarılarak projenin fizibilite çalışması sağlanır. Bu esnada her biri alanında uzman Elektrik, Elektronik ve Makine Mühendisleri ile Analistler bir araya gelerek tamamlanmış mevcut çalışmanın ve gerekli olması durumunda alternatif çalışmaların değerlendirmesini yaparak projenizi sizin için en avantajlı duruma getirmektedirler.

Uygulama yapılacak lokasyonun fiziki ve coğrafi şartlarına göre (dış cephe kaplaması, dış cephe şekli, sıcaklık ve yağış durumu) ürüne ait renk, ışık kaynağının (LED) dizilimi ve montaj detayı hazırlanarak numuneler üretilir. Hazırlanan numuneler kuru ve sulu ortamlarda (Sulu ortam testleri sadece IP korumalı ürünler için ve IP sınıfına göre yapılmaktadır) testleri tamamlanır. Alınan test sonuçlarına göre seri üretim ya da geliştirme süreci devam eder.

SOON LIGHT & PROJECT olarak ürünlerimizin kalitesi ve aydınlatma katsayısı kadar kullanılacak olan lokasyon ile %100 uyumlu çalışmasını sağlamakta en önemli görevlerimizdendir. Ürünlerimizin harcadığı enerji ile birlikte yapılarda kullanılan mevcut aydınlatmanın analizleri yapılarak karşılaştırılır. Bu analizlerde dikkat edilen en önemli unsur yatırım maliyeti / enerji maliyeti geri dönüşüm oranıdır.